Produkt Access 2007 z kancelářského balíku Office disponuje velmi užitečnými vlastnostmi pro export i import dat mezi prostředky RDBMS. Lze jej snadno napojit jak na MS SQL tak i další běžně užívané databáze.

Export:
Další... Po otevření Accessu 2007 přejdeme do části Externí data. V sekci Export zvolíme Další.. a z nabídky možností vybereme položku Databáze ODBC.
Zdroje dat Poté zadáme do textového boxu název exportované tabulky.
Zdroje dat Předpokládá se, že vazba je již nastavena, protože ji vybereme z dostupných zdrojů.
Dialog Po volbě zdroje se zobrazí dialog pro přístup k datům a je třeba zadat přístupové heslo. Po přenosu, který může chvíli trvat, se zobrazí informace o jeho výsledcích. Po úspěšném exportu si můžeme tabulku prohlédnout výpisem obsahu.
XML export Univerzální export je převod do souboru XML. Při něm je žádoucí exportovat nejen obsah ale i strukturu souboru, tedy soubor s příponou XSD. Při následném importu pomocí uživatelské aplikace je struktura obvykle požadována kvůli zachování původních vlastností dat.

Import:
Způsob přenosu dat Pro import je postup podobný. V sekci Import zvolíme Další.. a z nabídky možností vybereme položku Databáze ODBC. V následujícím dialogu je třeba zvolit volbu Importovat zdrojová data do nové tabulky aby se realizoval fyzický přenos. Pokud struktura tabulky neexistuje, vytvoří se.
Výběr tabulky Následně vybereme zdroj dat ze seznamu ODBC připojení, zadáme přístupová práva a po spojení s databází zvolíme tabulku se seznamu všech tabulek připojené databáze.
Seznam tabulek Accessu Po realizaci importu se název tabulky zobrazí v seznamu přístupných položek.