VirtualBox je vedle VirtualPC a WM Vorkstation další možností jak virtualizovat své prostředky do jednoho centra a ušetřit tak náklady, prostor i čas na jejich správu. Oproti produktům VMware je zdarma, v jednom aplikačním balíku o velikosti 90MB a disponuje lokalizací včetně češtiny. Na rodíl od VirtualPC do něj lze vložit prakticky jakýkoliv systém, vyžaduje se samozřejmě jeho oprávněné licencování.

Já používám VirtualBox pro provoz Linux Ubuntu 11. Řekneme si něco o vazbě virtualizovaných systémů a hostitelského systému.

Mezi hostitelským Windows a virtualizovaným systémem běží implicitně síťové spojení s interním překladem adres, tedy NAT /Net Address Translation/. Na straně hostitele je síťová adresa 192.168.56.1, na straně hosta bude 10.0.2.x. Tato vazba zabezpečuje internetovou komunikaci. Pokud na hostiteli bude jiná struktura sítě, nebude hostitel z hostujícího systému vidět. To se ale dá obejít.

Předně je potřeba nastavit na hostiteli jednotky nebo složky ke sdílení, s nimiž se bude z hosta přímo komunikovat. U těchto složek je žádoucí v dialogu Nastavení sítí a sdílení povolit plné sdílení, pokud máte do master profilu heslo tak i s heslem. Nastavení se bude poněkud lišit ve Windows Vista a Windows 7.

Dalším krokem je nastavení VirtualBoxu. V jeho nastavení je potřeba v sekci Sdílené složky zavést složky určené pro komunikaci s hostem a nastavit jim Automatické sdílení, aby se zaváděly při opakovaném startu VirtualBoxu. V sekci Síť je nutné přidat nové síťové spojení mezi hostitelem a hostem. Mě se jako nejjednoduší vazba zdá využití síťového mostu v němž se povolí komunikace skrze MAC adresu DHCP serveru sítě. Tuto adresu je potřebné zjistit a vložit.

Třetí krok je nastavení samotného Ubuntu. Zde vyhledáme server Samba a přidáme do něj nové sdílení. U něj se zadají v sekci Samba uživatelé všichni oprávnění uživatelé sdílení a v sekci Předvolby pak název pracovní skupiny/domény přejaté z hostitele a způsob zabezpečení.
V dialogu Nastavení/Síť jsem vložil novou síť Wired connection 2 a v ní nastavil MAC adresu síťového zařízení právě onu adresu DHCP serveru. Na kartě Nastavení IPv4 pak adresu DHCP serveru hostitele. Ostatní nastavení jsou automatická.

Nyní je nutné Ubuntu restartovat. Poté vstoupíme do oddílu Domovská složka a v ní zvolíme Procházet síť. Pokud je vše správně zadáno, uvidíme zde ikonu hostitele a v ní všechna dostupná sdílení. Příjemnou zábavu.