Volání vykonavatelného souboru .exe v prostředí Visual FoxPro pomocí funkce RUN způsobí automaticky generování dosovského okna na pozadí. Funkce je totiž anachronicmem a původně je určena právě k volání dosovských procesů. Jak se této obrazovky zbavit?

Nejdříve je třeba deklarovat pomocí API funkci systémovou WinExec.

  Declare Integer WinExec In Kernel32 As RunExeA String lpCmdLine, Integer nCmdShow

Poté se funkce volá s parametry, které reprezentují název aplikace a tvar původního DOS okna při spuštění (2 = minimalizované).

  nRes = RunExeA("calc.exe", 2)

Poté se zjistí výsledek volání uložený v dočasné proměnné.

  If nRes > 31 Then
    Return .t.
  Else
    =MessageBox('Nelze spustit aplikaci')
    Return .t.
  EndIf

Nakonec je žádoucí po sobě uklidit.
  Clear DLLS RunExeA