Při zpracováni neformátovaného textu pro jeho zobrazení je žádoucí text formátovat do výstupního objektu. Nejčastějším požadavkem je zbavit jej tzv.bílých znaků, tedy nadbytečných mezer, tabulátorů a znaků pro zalomení řádků. Klasický způsob vyžaduje opakované použití funkce string.Replace.

string input = File.ReadAlltext("soubor.txt");
input = input.ToString().Replace(' ',' ').Replace(' ',' ');
input = input.ToString().Replace('\r', ',').Replace('\n', ' ').Replace('\t', ' ');


Tento způsob neprovede ale restrikci více než 3 mezer. Text tedy nebude vhodně upravený.

Pro vyšší efektivitu zpracování se hodí použít objektovou třídu System.TextRegularExpresion.Regex, která zastupuje objekt pro zpracování pevných opakovaných výrazů.Zavedení třídy - jako parametr instance třídy je třeba vložit blok symbolů, které reprezentují regulární výraz pro restrikci výstupního textu. Funkce Replace, jejímž vstupem je zadaný text pak provede selekci tohoto textu podle vloženého regulárního výrazu:

Regex white_space = new Regex("[ ]{2,}\s*"); //nahraď 2 a vice mezer a "bílé znaky"
input = white_space.Replace(input, " "); //jako náhradu použij 1 mezeru


Výsledek je zjevně výrazně efektivnější a účinnější než původní řešení.