Při úprave eshopu jsem se dostal do situace, kdy majitel neměl připraveny obrázky pro veškeré zboží určené k prodeji a pak docházelo k situaci, že na místě bez snímku se zobrazil symbol "Picture error".

Pro potřeby ošetření chyby při použití tagu <IMG> lze využít událost OnError, která je definována pro všechny významné prohlížeče.

Internet Explorer   Google Chrome   Opera   Safari   Mozilla Firefox

Její obecné použití je onerror="JavaScriptCode". Výraz JavaScript specifikuje kód, který se má vykonat když událost nastane, takto:

<img src="/obrazek.jpg" onerror="alert('Obrázek nelze zavést!')"/>

V uvedeném případě vypadá odkaz následovně. Výrazy ve složených závorkách jsou proměnné, které lokalizují pozici a název:

<a href="/goodsdetail.asp?strGoodsID={GoodsID}">
  <img src="/shops/{ShopID}/images-goods/{Thumbnail}"
  onerror="javascript: src='/shops/{ShopID}/img/nedostupny_nahled.jpg'" class="GoodsImage" alt="{Name}"/>
</a>


Pozn.Chování není ověřeno v Netscape Navigatoru!