Print
V prostředí webu se nejčastěji používá databázové prostředí MySQL. Pro interpretaci dat z tohoto prostředí do webové stránky se jeví jako velmi vhodné prostředí PHP.

Syntaxe jazyka PHP je velmi podobní se syntaxi PL/SQL. Nejdříve je třeba se přihlásit k MySQL serveru a poté nastavit vybranou databázi. Po ověření přístupu sestavím dotaz, jehož výsledek se ověří funkcí MySQL_Num_Rows. V případě, že byl nalezen alespoň 1 řádek se výsledný kurzor projde po řádcích s použitím funkce MySQL_Fetch_Assoc, která interpretuje kurzor jako asociativní pole, a přímo přesměruje výstupem Echo na obrazovku. V opačném případě následuje výpis chyby.

<?php
 $ConHandle = MySQL_Connect("server", "uzivatel", "heslo");
 $DatHandle = MySQL_Select_DB("databaze", $ConHandle);

  If (!$DatHandle):
   $sql = "SELECT jmeno, prijmeni, adresa, sidlo FROM zamestnanci WHERE prijmeni='Novák' AND jmeno='Jan'";
   $SelHandle = MySQL_Query($sql, $ConHandle);
   If (MySQL_Num_Rows($SelHandle) > 0):
    while ($row = MySQL_Fetch_Assoc($SelHandle))    {
     echo $row['jmeno'].", ".$row['prijmeni'];.", ". $row['adresa'];.", ".$row['sidlo']."\n";
     MySQL_Free_Result($SelHandle);
   Else:
     echo "Záznam nenalezen!".MySQL_Error()."\n";
   Endif;
 Elseif (IsSet($send)):
   $error = "Připojení se nezdařilo!!!";
  Endif;
  MySQL_Close($ConHandle);
?>